Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudens kontaktuppgifter

Arbetsmiljöombudens uppgift

Arbetsmiljöombudens uppgift är att samverka med cheferna för att tillsammans åstadkomma en hälsosam och bra arbetsmiljö. De deltar vid planering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kan de till exempel gå arbetsmiljörond, vara behjälpliga i dialog på APT om arbetsgruppens arbetsmiljö, samt hjälpa till med arbetsmiljöperspektiv på föreslagna förändringar eller strategier. De kan också stödja enskild medarbetare på begäran av denne.

Arbetsmiljöombuden kan aldrig ha ansvar för arbetsmiljön, det ansvaret kan bara ligga på chef eller specialist som av arbetsgivaren fått särskilda arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig. Därför ska arbetsmiljöförhållanden helst kommuniceras direkt till ansvarig chef. Om ett tillbud eller en skada uppstått så ska det anmälas av arbetstagare enligt rutin för tillbud och arbetsskada. Arbetsgivaren ska sedan anmäla detta till Försäkringskassan och i förekommande fall till Arbetsmiljöverket 3 kap 3 § AML

Läs mer om arbetsskador, arbetssjukdomar och tillbud

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att initiera undersökningar och genomföra nödvändiga åtgärder av arbetsmiljön, till exempel att kalla till arbetsmiljöronder och upprätta handlingsplaner för de åtgärder som inte omedelbart kan vidtas.

Organisation av arbetsmiljöombud

Huvudarbetsmiljöombuds huvuduppgift är att delta i högskoleövergripande aktiviteter, såsom högskoleövergripande samverkan med rektor. De kan också att vid behov stötta inom fakulteter/motsvarande. De har inget chefsansvar för de andra arbetsmiljöombuden men hjälper till att fördela arbetet om så behövs.

Övriga arbetsmiljöombud kan ha olika roller. Det är bra om ett av arbetsmiljöombuden på en fakultet/motsvarande är samverkande arbetsmiljöombud, eventuellt med en suppleant. Det bör finnas tid för samtliga arbetsmiljöombud vid en fakultet/motsvarande att träffas och föra en dialog inför samverkan. Representant i samverkansgruppen samverkar med dekan. Om en byggnad har verksamhetslokaler som har speciell karaktär och/eller delas mellan fakulteter så bör man överväga att ha (gemensamma) arbetsmiljöombud för denna verksamhet.

Så utses arbetsmiljöombud

Det är arbetstagarorganisationerna som utser arbetsmiljöombud. Anmälan görs till arbetsgivaren på särskild blankett

Arbetsmiljöombudens kontaktuppgifter

Huvudarbetsmiljöombud

Lennart Karlsson
Therese Löfgren

Niagara

Bodil Sterner Niagara vån 1-6
Simon Siggelsten Niagara vån 7-12, TS
Lena Isaksson Niagara vån 7-12, KS

Orkanen

Marie Mårtensson-Ekdahl LS lokalvård
Johanna Nygren Spanne  NV-laboratoriet och brandfarlig vara
Ulf Hejman ställföreträdande NV-laboratoriet och brandfarlig vara
Jenny Widmark Orkanenbiblioteket + övriga bibliotekslokaler
Nils Andersson
Monica Kristiansson
Tina Palm
Pia Thimgren
Peter Persson
Leif Stångberg

Nereus

Ingrid Vifot Nereus, vån 1-4

Hälsa och Samhälle

Charlotte Gillrell IVV/HS-huset
Mika Andersson KRIM/HS-huset
Gabriela Enggren BMA/HS-huset

Gäddan 8

Elisabeth Apelmo Gäddan 8 vån 4
Aje Carlbom Gäddan 8 vån 5
Anders Spetz Gäddan 8 vån 1-3

OD

Christian Jensen OD vån 0-1, Klinisk flygel + förbindelselänga
Sofie Karlsson OD vån 2, Klinisk flygel
Lena Bäckström OD vån 1-3, Labflygel + aula
Karin Nerbring OD vån 3, Klinisk flygel + förbindelselänga
Jafar Moani OD vån 4, Klinisk flygel + förbindelselänga
Thelenza Bejtullahu OD vån 4-5, Labflygel + teknisk verkstad
Jonna Sjölund  OD vån 5, Klinisk flygel + förbindelselänga
Biljana Radenkovic OD vån 6-7 klinisk flygel+ förbindelselänga