För medarbetare

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nästa steg på resan mot universitetsstatus

ReleasemingelFöre årsskiftet lämnade högskolan in det fördjupade underlaget till regeringen med en avsiktsförklaring om vilken riktning lärosätet vill ta i framtiden,
Här kan du läsa och ladda ner underlaget

Välkommen till ett mingel den 27 januari i samband med presentationen av den tryckta versionen av det fördjupade underlaget till regeringen, anmäl dig senast den 20 januari!

Forskare ska skapa fokusområden

Malmö högskolas medarbetare ska definiera och arbeta fram ett antal flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor som adresserar olika samhällsutmaningar – så kallade fokusområden.
Ett steg på vägen är att forskarnätverk nu ska arbeta fram ansökningar för att på sikt få vara med och starta dessa program och skolor.
När rektor utlyste stöd till detta arbete kom det in ett 30-tal intresseanmälningar från befintliga eller nyligen initierade nätverk på högskolan.    

Mer om nätverksstöd, underlag och medarbetarnyheter om arbetet med fokusområden

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö högskola ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander