För medarbetare

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vägen till universitet

Här kan du läsa om beslut, insatser och processer som fattas och genomförs på Malmö högskolas väg till universitet. På dessa sidor finns även underlag och medarbetarnyheter samlade som beskriver utvecklingsarbetet av lärosätets utbildning, forskning samt samverkan och innovation.   

Mer om högskolans väg till universitet 

Introduktion av nya studenter

För att våra studenter ska känna sig välkomnade, få en bra introduktion till högskolan och klara sina studier är första terminen av avgörande betydelse. Här hittar du stöd för att skapa en bra introduktion för dina studenter.

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö högskola ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander