För medarbetare

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Charlotta Ankarlilja

Medarbetarporträttet

Charlotta Ankarlilja – ny HR-chef

Vägen till universitet

Här kan du läsa om beslut, insatser och processer som fattas och genomförs på Malmö högskolas väg till universitet. På dessa sidor finns även underlag och medarbetarnyheter samlade som beskriver utvecklingsarbetet av lärosätets utbildning, forskning samt samverkan och innovation.   

Mer om högskolans väg till universitet 

Anmäl konto för löneutbetalning senast den 1 april

Med start i april kommer högskolans löner att betalas ut via Danske Bank. Därför måste alla medarbetare på nytt anmäla sina kontouppgifter för att få sin lön direkt in på kontot.

Läs mer om hur du gör för att anmäla lönekonto

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö högskola ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander