För medarbetare

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ny telefoni

Den 25 april bytte högskolan telefonioperatör, och alla SIM-kort behöver därför bytas ut. Om du inte har fått SIM-kortet eller har andra problem med din telefon, kontakta IT:s Servicedesk eller ställ din fråga på Yammer.

Läs mer om telefonibytet på projektets resurssida

Vägen till universitet

Här kan du läsa om beslut, insatser och processer som fattas och genomförs på Malmö högskolas väg till universitet. På dessa sidor finns även underlag och medarbetarnyheter samlade som beskriver utvecklingsarbetet av lärosätets utbildning, forskning samt samverkan och innovation.   

Mer om högskolans väg till universitet 

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö högskola ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander