Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Matematikverkstaden

Matematikverkstaden är till för alla studenter oavsett utbildning och kunskaper i matematik. Hit kan du som student komma för att fördjupa dina kunskaper i matematik och få hjälp i dina pågående matematikkurser.

Två verkstäder med olika profil

Lärarutbildningens (LS) matematikverkstad: med lärare som vanligtvis undervisar på lärarutbildningen. Fokus ligger på den matematik som behandlas på lärarutbildningen. Verkstaden är öppen varje tisdag 13.15 – 16.30 i sal F409 i Orkanen.

Kontaktperson: Magnus Jakobsson

Teknik och samhälles (TS) matematikverkstad: med lärare som vanligtvis undervisar på ingenjörsprogram och tekniska basåret. Fokus här ligger på den matematik som behandlas på de tekniska utbildningarna. Denna verkstad är öppen varje torsdag 15.15-17.00.
Se plats i schemat här

Kontaktperson: Nina Taslaman

Vilken verkstad är rätt för dig?

Studenter på lärarutbildningarna och de tekniska utbildningarna rekommenderas motsvarande verkstad. Studenter på andra utbildningar rekommenderas lärarutbildningens matematikverkstad för frågor kring grundläggande räknefärdighet, och matematikverkstaden för de tekniska utbildningarna för frågor kring mer avancerade beräkningar.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist