Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Övningsskolor och övningsförskolor

Malmö högskola deltar i den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning. Målet är att kvaliteten i lärarutbildningen höjs och studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan högskolan och övningsskolor och övningsförskolor.

Från och med hösten 2016 deltar 20 kommuner och cirka 150 skolor.
Övningsskolor och övningsförskolor som deltar från ht 2014, ht 2015 och ht 2016. 

Försöksverksamheten byggs ut stegvis och omfattar merparten av studenterna 2019. 
 

Utvärdering och uppföljning av försöksverksamheten:

27 November 2017 är det dags för utvärdering och uppfäljning av försöksverksamheten
Klockan 08:30 -15:00 i sal OR: D138.

Skolan/förskolan ska årligen lämna in underlag till uppföljning och utvärdering i en redovisning som består av en SWOT-analys tillsammans med en handlingsplan.

Redovisning och handlingsplan ska vara Malmö högskola tillhanda senast den 30 oktober.


Den 28 november 2016 hölls uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Nedan finner ni Malmö högskolas SWOT-analys samt powerpointen som användes under dagen.

SWOT

Powerpoint

 
Bra 
att veta:

Samverkan mellan Mah och övningsskolor avseende studenters examensarbeten i ämneslärarutbildning

Samverkan mellan Mah och övningsskolor avseende studenters examensarbeten i grundlärarutbildning

Samverkan mellan Mah och övningsförskolor avseende studenters examensarbeten i förskollärarlärarutbildning 

Sammanställning swot-analys av utvärderingsdagen 2015-11-30 för försöksverksamhet med övnings(för)skolor

Informationsmaterial om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor ppt

Informationsmaterial om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor pdf

Högskolan, skolor och förskolor har redan ett utvecklat samarbete som regleras i ramavtal i ett  partnersamarbete. Nuvarande partnersystem för skolor och förskolor som inte deltar i försöksverksamheten kommer att fortsätta. Erfarenheterna som görs under försöksverksamheten ska även gagna samtliga partnerskolor och studenter. 
Försöksverksamheten regleras i olika avtal: 
tilläggsavtal för övningsskolor 
tillägsavtal för övningsförskolor 
ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i Skåne

Läs även om ramar för studentutbyte inom verksamhetsförlagd utbildning

 

 

Senast uppdaterad av Ann-Sofie Larsson