Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

VFU - Lärarprogrammen och Förskollärarprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Malmö högskola samverkar med förskolor/skolor i 30 sydsvenska kommuner som tar emot ett antal studenter under hela deras utbildningstid.
Den verksamhetsförlagda utbildningen ska gynna både studenten och skolan. Studenten är i huvudsak placerad på en och samma förskola/skola under sin VFU. Studenten kan på djupet följa verksamheten och elevernas utveckling och lärande över tid.
VFU:n omfattar 20 veckor under hela utbildningen. Den omfattar 5 kurser om 4 veckor och är obligatorisk.

Verksamhetsförlagd utbildning gäller även dig som går Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Läs mer om utländska lärares vidareutbildning

Handbok för VFU

I denna handbok sammanfattas riktlinjer och överenskommelser som kvalitetssäkrar samarbetet mellan partnerskolorna och Malmö högskolas lärarutbildningar. Handbokaen riktar sig till studenter, högskolans VFU-lärare, partnerskolornas handledare och övriga personer involverade i studenternas VFU. 

Öppna Handbok för VFU här

På väg mot läraryrket

Skriften gestaltar examensordningens mål och lärandemålen för VFU i Malmö högskolas lärarutbildningar. Den utgör ett instrument för fokus och styrning i VFU samt utgör grunden för utvecklingssamtal med studenten och bedömning av studenten.

Den vänder sig till studenter, lärare på partnerskolor (handledare) samt högskolans lärare (mentor/vfu-lärare) och beskriver de förmågor som lärarstudenten successivt ska utveckla under sin yrkesutbildning. 

På väg mot läraryrket samt På väg mot förskolläraryrket finns i olika versioner utifrån antagningsår och program.

På väg mot läraryrket – studenter antagna fr o m ht11

På väg mot läraryrket - studenter antagna från och med vårterminen 2015

På väg mot läraryrket - studenter antagna fr o m ht07, ULV samt 90hp

På väg mot Förskolläraryrket - studenter antagna fr o m vårterminen 2015

Ramverk för bedömningsprocessen i VFU kurser

Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess med hög kvalitet och med goda förutsättningar för en likvärdig bedömning av studenter vid Malmö högskola. 

Reviderat ramverk för lärarutbildningarna 2017-04-04

Reviderat ramverk för förskollärarutbildningarna 2017-04-04

Ramverk för lärarutbildningarna

Ramverk för förskollärarutbildningarna

Rapport om sistaårsstudenters syn på VFU

Nedan finner ni rapporten som fil.dr Joakim Åkesson författat.

Utvärdering VFU

UKÄ rapport av VFU

Läs mer via länken i den rapport som UKÄ skrivit gällande VFU-uppföljning.

Senast uppdaterad av Ann-Sofie Larsson