Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

VAL - Vidareutbildning Av Lärare

Ansökan till vårterminen 2016 
Ansökningsblankett med information om VAL-projektets målgrupper och behörighetskrav hittar du på projektets nationella hemsida.

 
Antagning 
Utbildningen vänder sig till den som saknar en lärarexamen för undervisning i grundskola eller gymnasieskola och som på grund av tidigare högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen inom ramen för högst 120 högskolepoäng (hp). För att vara behörig ska den sökande också vara verksam som lärare (undervisa i skolämnen inom ramen för sin anställning) hos skolhuvudman.

Specialpedagoger med lärarerfarenhet från skolans tidigare år samt förskollärare och fritidspedagoger verksamma som lärare kan söka till VAL-projektet och komplettera sin utbildning mot en lärarexamen mot grundskolan.

Utbildningens genomförande
Komplettering sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter och en individuell studieplan upprättas för alla sökande som antas till projektet. Utbildningen kommer att anordnas på minst halvfart och planeras med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärar-/arbetslivserfarenhet.

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på distans via en webbplattform med några dagars campusträffar i varje kurs. Vissa ämneskurser bedrivs endast som campusförlagda heltidsstudier. För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom allmänt utbildningsområde eller motsvarande krävs relevant lärarerfarenhet av minst två års omfattning att denna låter sig bedömas i förhållande till examensmålen.

Senast uppdaterad av Ann-Charlotte Larsen