Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningsplaner med kursförteckningar

Här hittar du utbildningsplaner för samtliga utbildningsprogram på Lärande och samhälle. Programmen presenteras i alfabetisk ordning.

Observera: När du har öppnat utbildningsplanen kontrollera att du har valt rätt antagningsår - se version i grått fält. Länk till kursplaner hittar du under rubriken Innehåll.

Fritidsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Antagningsår

Historiska studier, magister/masterutbildning, 60/120 högskolepoäng

Antagningsår

Idrottsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Antagningsår

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, Magisterutbildning, 60 hp

Antagningsår

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, Masterutbildning, 120 hp

Antagningsår

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, Magister/Masterutbildning, 60/120 hp
 
Antagningsår

Förskollärarutbildning, 210 hp

Antagningsår

Grundlärarutbildning, 180/240 hp

Antagningsår

Ämneslärarutbildning, 270/300 hp

Antagningsår

Yrkeslärarutbildning, 90 hp

Antagningsår

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Antagningsår

Lärarutbildning, 210-330 hp

Antagningsår

Lärarutbildning, 90 hp

Antagningsår

Lärarutbildning - Arabiska med didaktisk inriktning, 270 hp

Antagningsår

Lärarutbildning, yrkesinriktade karaktärsämnen, 180 hp

Antagningsår

Under åren 2002-2007 fanns en gemensam utbildningsplan för alla lärarprogram oavsett inriktning. Lärarutbildning - arabiska med didaktisk inriktning startade 2005. Lärarutbildning  - yrkesinriktade karaktärämnen startade 2007.

2007 I 2006I 2005I 2004

Pedagogik, magister/masterutbildning, 60/120 hp

Antagningsår

Speciallärarprogrammet,  90 Hp

Antagningsår

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Antagningsår

Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp

Antagningsår

Senast uppdaterad av Johan Portland