Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärande och samhälles utbildningsnämnd

Anders Linde-Laursen, dekan, ordförande

Ledamöter
Anders Olsson, utbildningschef
Jan Anders Andersson, universitetslektor, IS
Sara Berglund, universitetslektor, BUS
Ola Fransson, universitetslektor, SOL
Pia Nygård Larsson, universitetslektor, KSM
Gun Normark, universitetsadjunkt, IDV
Jesper Sjöström, biträdande professor, NMS
Jytte Lindborg, förvaltningschef, Bildningsförvaltningen, Trelleborgs kommun
Mats Jönsson, skoldirektör, Barn- och skolförvaltning, Lunds stad
Pontus Källström, student
Nils Lahrin, student

Övriga:
Jakob Henriksson, utbildningskoordinator, sekreterare
Gunilla Löfström, utbildningsledare