Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Svenska med didaktisk inriktning

Seminarieprogram HT 2017
Samtliga ordinarie seminarier är i Orkanen om inget annat anges. Seminarierna består som vanligt av framläggningar och upplägg från doktorander, seniora forskare och gästföreläsare.

Kontaktperson: magnus.persson@mah.se

Seminarium fre 18 augusti kl 08.15–12, sal F410. Ordf: Magnus Persson
Välkomnande av de nya doktoranderna i SMDI inom ramen för LS forskarskola

Martin Malmström från Lunds universitet presenterar sin avhandling Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner.

Johan Elmfeldt inleder en diskussion om tidskriften Educares senaste temanummer om flerspråkighet i svenskämnet. Se: https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Dokument%20LS/Educare%2017.1%20muep.pdf

4 september: Introduktion till forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

Seminarium  fre 22 september kl 13.15–17, sal E239. Ordf: Magnus Persson
Temat för seminariet är ”Fakta, fiktion och självframställning”.

Johan Elmfeldt ger en utblick över internationell mångdisciplinär forskning om ”facts and fiction”.

Stefan Kjerkegaard från Aarhus universitet presenterar sin nya bok Det menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursystemet (Dansklaererforeningens Forlag).

26 september 50%-seminarium Robert Walldén. Diskutant: Docent Anita Norlund.

Seminarium tor 12 oktober med K3 på temat ”Metodologiska utmaningar”. Kl 15.15–17 med efterföljande after-work.

16–17 oktober: Internat för doktoranderna på LS

Seminarium  tor 19 oktober kl 08.15–12, sal F410. Ordf: Magnus Persson

Disputation Marie Thavenius 27 oktober kl 10.15–12, D138
Marie Thavenius försvarar sin doktorsavhandling Liv i texten. Om litteraturläsning i en svensklärarutbildning. Fakultetsopponent är professor Anders Öhman, Umeå universitet.

Seminarium fre 17 november kl 08.15–12, sal F410. Ordf: Magnus Persson
Kl. 10.15-12. 50%-seminarium Christina Lindh. Diskutant Peter Hobel SDU, Odense.

Seminarium  fre 8 december kl 08.15–12, sal F410. Ordf: Magnus Persson

Seminarium  fre 26 januari kl 08.15–12, sal F410. Ordf: Magnus Persson
Prel fo-ansökningsseminarium.

HANDLEDARKOLLEGIUM
Fre 18 augusti kl 13.15–16, sal F416
Fre 22 september kl 09.15–12, sal F410
Tor 19 oktober kl 13.15–16, sal F416
Fre 17 november kl 13.15–16, sal F416
Fre 8 december kl 13.15–16, sal F416
Fre 26 januari kl 13.15–16, sal F416

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson