Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Yrkeslärarutbildning, 90hp

Yrkeslärarutbildningen omfattar 90hp och ges på olika fart beroende av antagningsomgång. VFU-kurserna genomförs dock på heltid under perioder om fyra sammanhängande veckor de aktuella terminerna.

Utbildningen  riktar sig till dig som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng och utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Utbildningen avslutas med en kurs om yrkesdidaktik och utvärdering där ett utvecklingsarbete i projektform ingår.

Senast uppdaterad av Johan Portland