Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Yrkeslärarutbildning, 90 hp heltid

U – Utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik (60hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (30hp). Kompletterande pedagogisk utbildning består av kurser med ett innehåll som är relaterat till din ämnesinriktning. I utbildningen ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng.

Den högskoleförlagda utbildningen är på helfart/distans med 2 – 4 högskoleförlagda dagar per kurs, var av en av dagarna är ett obligatoriskt examinationstillfälle.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs på en skola i en av de 30 skånska kommuner som samverkar med Malmö högskola. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng.

Senast uppdaterad av Anders Olsson