Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grundlärarutbildning - inriktning fritidshem, 180hp

Grundlärarutbildning - inriktning fritidshem, 180 hp

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Fördjupningsämne (fritidspedagogik)

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola genom att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning inom skolans ram. 

Utbildningen innehåller ett fördjupningsämne - fritidspedagogik, i vilket du skriver ditt examensarbete. Utbildningen innehåller också ett undervisningsämne - Bild (Bd), Idrott och hälsa (Id) eller Musik (Mu).  I såväl fördjupningsämne som undervisningsämne integreras en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna. Presentation av undervisningsämnena.

Mellan den 15 mars och 15 april ska du som går i termin 2 anmäla dig till första kursen i ditt undervisningsämne (Bd, Id, eller Mu) som du ska läsa under termin 3. Länk till anmälan finns i tabellen nedan. 

Tips för att komma till rätt kurs: a) Kopiera anmälningskoden b) Logga in på antagning.se som Mah -student c) Klista in anmälningskoden i sökfältet på antagning.se . Ange inte reservalternativ.  Behöriga sökande har platsgaranti förutsatt att det finns tillräckligt med sökande.

Undervisningsämne 
(Gäller alla studenter i T2)
Anmälan 15/3-15/4 inför termin 3:1

 
Musik och lärande  
Bild och lärande  
Idrott och lärande  
Senast uppdaterad av Ann-Sofie Almquist