Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Partnerskola

Studenter som sitter ner vid ett bord och för en diskussion

Här hittar du som partnerskola information om anmälan av platser, listor på studenter, studentfrånvaro, kurser och seminarier, handledarutbildningar och VFU-råd.

Övningsskolor och övningsförskolor

Malmö högskola deltar i den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om övningsskolor och övningsförskolor

Anmälan av platser

Inför hösten 2017 så vill vi veta hur många platser vi har på respektive förskola/skola.

För att anmäla platser används excelarket nedan. Samma ark används till både kommunala och fristående förskolor/skolor.

Anmälan av platser

Spara ner dokumentet och fyll i det. Skicka det sedan till Ann-Sofie Larsson senast den 23 juni 2017.

Läs mer om den högskoleförlagda utbildningen

För att få en bättre förståelse även hur den högskoleförlagda utbildningen är uppbyggd se nedan

Förskollärare

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Grundlärare - fritidshem

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Grundlärare F-3

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna
Ämnespresentationer

Grundlärare 4-6

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna
Ämnespresentationer

Ämneslärare 7-9

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Ämneslärare gymnasiet

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Yrkeslärare 

Kursförteckningar

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kursförteckningar

Senast uppdaterad av Therese Stridh