Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd LS

Nämnden för forskning och utbildning på forskarnviå (NFF) är ett beredande organ till Lärande och samhälles fakultetsstyrelse. Nämndens primära uppgift är att initiera och stödja diskussionen om forskningens innehåll på fakulteten 

 

Ledamöter 

Professor Susanna Hedenborg, ordförande

Docent Mona Holmquist
Doktorand UTB -
Doktorand IDV -Marie Larneby
Professor Johan Lundin
Docent Johan Norberg
Docent Clas Olander
Professor Magnus Persson

Adjungerad ledamöt professor Malin Ideland

Möten HT 2017
6 september
11 oktober
15 november
20 december