Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Självständigt arbete - Kunskapsöversikt

Du som går utbildning till ämneslärare eller grundlärare F-3 eller 4-6 gör ett självständigt arbete på grundnivå den 5:e eller 7:e terminen beroende på vilken utbildning du går. Du ska då göra en kunskapsöversikt i ditt fördjupningsämne. Arbetet är tänkt att vara en utgångspunkt för examensarbetet på avancerad nivå som du ska göra  i slutet av utbildningen. Den viktigaste stödet för att kunna genomföra arbetet är naturligtvis din handledare, men vi erbjuder också andra resurser till din hjälp.

Kursguiden (se länk till höger) innehåller riktilinjer för arbetet. Där finns information om formalia som uppsatsens utformning, slutseminarium och bedömningskriterier.

Senast uppdaterad av Helena Smitt