Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Individ och samhälle (IS)

Individ och samhälle erbjuder lärarutbildning med inriktning mot samhällsorienterade ämnen för årskurserna F-3/4-6 och lärarutbildning mot religionsvetenskap, historia och samhällskunskap för årskurserna 7-9 och gymnasiet.

Individ och samhälle erbjuder också studie- och yrkesvägledarutbildning.

Centralt för utbildningen är mötet mellan individ och samhälle i skilda sociokulturella och historiska betydelser.

Vikten av social tillhörighet, genus och etnisk bakgrund för att förstå gruppers och individers villkor och förutsättningar betonas.

Här kan du utbilda dig inom historia, religionsvetenskap och samhällskunskap.

Du kan välja inriktning mot - Årskurs 7-9 och Gymnasiet.

Ett urval av fristående kurser som finns på IS:

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Vill du bli Studie- och yrkesvägledare? Kontakta Hans-Åke Hansson
för mer information om programmet på Individ och samhälle.

Senast uppdaterad av Helena Smitt