Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Examensarbetet – antagen 2011 eller senare

I kursen Examensarbete jobbar du självständigt antingen ensam eller i par. Du har stöd av en handledare men du kan ändå ha nytta av ytterligare stöd. Vi har därför producerat ett antal korta introduktionsfilmer som behandlar olika perspektiv av arbetet. Du finner dem här:

Introfilmer

 

Det är alltid nyttigt att titta på arbeten som gjorts tidigare för att få tips och idéer. Det hittar du i det elektroniska publiceringssystemet, MUEP, via bibliotekets hemsida eller klicka här:

Sök i MUEP

 

Du har också tillgång till en guide som beskriver hur arbetet går till, vad som förväntas av dig som student respektive handledare och examinator. Där beskrivs också formalia som uppsatsens utformning, hur examinationsseminariet går till och kriterier för bedömning. Guiderna gäller för dig som är antagen 2011 eller senare.

När du är helt färdig och fått ditt arbete godkänt är det dags för...

Publicering

Senast uppdaterad av Helena Smitt