Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Barn-unga-samhälle (BUS)

Vid institutionen Barn-unga-samhälle (BUS) utbildas förskollärare och grundlärare mot fritidshem.

Utbildning

Förskollärarutbildning
Här finns en av landets största förskollärarutbildningar. Fördjupningsämnet är Barndom och Lärande och innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Förskolans didaktik med betoning på barns lek, utveckling och meningsskapande utgör en viktig del av ämnet, liksom utvecklande av förskolans lärmiljöer i förhållande till skilda ämnesinnehåll. Förskolans kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är vidare områden vi arbetar aktivt med i både utbildning och forskning.

Mer information om förkollärarutbildningen hittar du här:
Är student på LS, förskollärarutbildning

Till dig som är ny student vid förskollärarutbildningen ht17:
Ny student ht17


Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
Inom denna inriktning studerar du fördjupningsämnet är Fritidspedagogik och skriver ditt examensarbete i detta ämne. Du väljer också att studera ett av följande ämnen: bild, idrott och hälsa eller musik. Som lärare kommer du att arbeta med undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola. 

Mer information om grundlärarutbildningen hittar du här:
Är student på LS, grundlärarutbildning

Forskning

På institutionen bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom området utbildningsvetenskap. Lärarna har sin bakgrund inom discipliner som pedagogik, barndomshistoria, barndomssociologi, psykologi och etnologi.

Samverkan

Samverkan inom området barndom och lärande sker med lärosäten och verksamheter utanför Malmö högskola, både nationellt och internationellt. Institutionen medverkar även i fortbildningskurser inom ramen för barndomsstudier och professionellt arbete i förskola och fritidshem, med kommuner och enskilda förskolor och fritidshem som uppdragsgivare.
Senast uppdaterad av Nina-Ewa Ilnicki