Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ämneslärarutbildningen

Den här sidan riktar sig till dig som är student på Ämneslärarutbildningen. Här finner du praktisk information om dina studier. Du kanske har frågor om kursförteckning eller ämnesval eller vill veta vem du kan vända dig till på just din utbildning. Besök också regelbundet Är student för generell information.

Du gör två självständiga arbeten i ditt förstaämne varav ett är på grundnivå –kunskapsöversikt – och ett är på avancerad nivå – examensarbete.

Ämneskombinationer och kursförteckningar
Länk till kursförteckningar för samtliga ämneskombinationer finns i högermarinalen på denna sida. Välj  det antagningsår och den inriktning som gäller för dig.

Aktuellt

Ämneslärarstudenter som antogs ht 2016 och som nu går i T2 ska välja ett andraämne mellan den 15/3 och 18/4. Studenter antogs ht 2015 med inriktning 7-9 och som nu går i T4 ska välja sitt tredjeämne. Här finns mer information för inriktning 7-9 samt för inriktning gymnasieskolan.

Senast uppdaterad av Anders Olsson