Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ämneslärarutbildning – inriktning gymnasieskolan, 300 hp

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Förstaämne/ingångsämne
Ö – Övrigt ämne

En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen: ett förstaämne om minst 120hp och ett andraämne om minst 90hp. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Både i första- och andraämnet integreras en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna.

Val av andraämne
Möjligheterna att kombinera olika ämnen är begränsade och de ämneskombinationer som Malmö högskola erbjuder dig som antogs ht 2016 framgår av nedanstående tabell.

Vid antagningen till ämneslärarutbildningen prövades din särskilda behörighet i förstaämnet. Det betyder att du måste kontrollera så att du uppfyller behörighetskraven för ditt planerade andraämne. Behörigheten framgår av anmälningslänken tillrespektive ämne i tabellen nedan

Mellan den 15 mars och 18 april ska du som går i termin 2 ansöka till det ämne som du vill läsa termin 3. Länk till anmälan finns i tabellen nedan. Tips för att komma till rätt kurs: a) Kopiera anmälningskoden b) Logga in på antagning.se som Mah -student c) klistra in anmälningskoden i sökfältet på antagning.se . 
Anmälan till andraämnen som läses i Lund (Fysik, Franska, Italienska, Kinesiska, Spanska och Tyska) ska görs senast fredagen den 7 april 2017 i särskild ordning. Läs mer.

Behöriga sökande har platsgaranti förutsatt att det finns tillräckligt med sökande. Ange inte reservalternativ. Om något övrigt ämne måste ställas in på grund av för få sökande så tar vi personlig kontakt inför förnyad anmälan till annat andraämne.

Förstaämne Andraämne Kursförteckning för 
kombinationer med
Engelska Historia  förstaämnet engelska
Engelska Idrott  förstaämnet engelska
Engelska Naturkunskap  förstaämnet engelska
Engelska Religion  förstaämnet engelska
Engelska Svenska som andraspråk
 förstaämnet engelska
Engelska Franska*  förstaämnet engelska
Engelska Italienska*  förstaämnet engelska
Engelska Kinesiska*  förstaämnet engelska
Engelska Spanska*  förstaämnet engelska
Engelska Tyska*  förstaämnet engelska
     
Historia Engelska  förstaämnet historia
Historia Idrott  förstaämnet historia
Historia Religion
 förstaämnet historia
     
Idrott Engelska
 förstaämnet idrott
Idrott Historia
 förstaämnet idrott
Idrott Naturkunskap
 förstaämnet idrott
Idrott Religion
 förstaämnet idrott
Idrott Franska*  förstaämnet idrott
Idrott Italienska*  förstaämnet idrott
Idrott Kinesiska*  förstaämnet idrott
Idrott Spanska*  förstaämnet idrott
Idrott Tyska*  förstaämnet idrott
     
Matematik Engelska
 förstaämnet matematik
Matematik

Fysik*

 förstaämnet matematik
Matematik Historia
 förstaämnet matematik
Matematik Idrott  förstaämnet matematik
Matematik Naturkunskap
 förstaämnet matematik
Matematik Religion
 förstaämnet matematik
Matematik Franska*  förstaämnet matematik
Matematik

Italienska*

 förstaämnet matematik
Matematik Kinesiska*  förstaämnet matematik
Matematik Spanska*  förstaämnet matematik
Matematik Tyska*  förstaämnet matematik
     
Religion Engelska
 förstaämet religion
Religion Idrott  förstaämet religion
Religion Historia
 förstaämet religion
     
Samhällskunskap Engelska
 förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Historia
 förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Idrott  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Religion
 förstaämnet samhällskunskap
     
Svenska Engelska
 förstaämnet svenska
Svenska Historia
 förstaämnet svenska
Svenska Idrott  förstaämnet svenska
Svenska Naturkunskap
 förstaämnet svenska
Svenska Religion
 förstaämnet svenska
Svenska Svenska som andraspråk  förstaämnet svenska
Svenska Franska*  förstaämnet svenska
Svenska Italienska*  förstaämnet svenska
Svenska Kinesiska*  förstaämnet svenska
Svenska Spanska*  förstaämnet svenska
Svenska Tyska*  förstaämnet svenska

 *     Studierna är förlagda till Lunds universitet 

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank