Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mötesplats Ämne och Språk

Fakulteten för Lärande och Samhälle vid Malmö högskola och FoU Malmö-utbildning Malmö Kommun anordnar, i samarbete med det nationella nätverket Samspråk,
en arbetskonferens för lärare, lärarutbildare och forskare kring temat

SPRÅKUTVECKLANDE ÄMNESUNDERVISNING

En mötesplats för praxisnära forsknings- och utvecklingsarbeten

Torsdagen den 3 Maj 2012, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10,
Malmö högskola
 

Språket har avgörande betydelse för skolframgång. Därför är det av stor vikt att lärare och forskare arbetar medvetet med utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för en- och flerspråkiga elever inom olika skolämnen.

I Malmö kommun har ett antal forskningscirklar under 2010-2012 fokuserat språkutvecklande ämnesundervisning i samarbete med Malmö högskolas gästprofessor Maaike Hajer (Utrecht, Nederländerna). Gemensamt har ämnes- och språkexperter från både skolor och lärarutbildning formulerat sina forskningsfrågor och projekt. Pågående arbeten och resultat kommer att presenteras på konferensen.

Till denna arbetskonferens välkomnar vi därutöver bidrag från hela landet rörande pågående och avslutade praxisorienterade forsknings- och utvecklingsarbeten kring språk och ämne.  Konferensen kommer delvis att äga rum i parallella sektioner efter ämnesområdena matematik, NO, SO och yrkesinriktad undervisning.

Se programmet här   
Presentationer från konferensen den 3 maj 2012

Kontakt: Pia Nygård Larsson 
Kontakt ang administrativa ärenden: Maria Gunnarsson Contassot

Senast uppdaterad av Johan Portland