Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Jämställdhet och lika villkor

Rekrytering ur ett genusperspektiv

Läs Vetenskapsrådets serie i Curie:

Jämställdhet på mellanchefsnivå?


Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?

Malmö högskola fick medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan för att undersöka hur den kvantitativa jämställdheten bland lärosätets mellanchefer förhöll sig till den kvalitativa jämställdheten för mellanchefer och dess medarbetare. Rapporten visar att Malmö högskola har kommit en bit på väg mot att vara en jämställd arbetsplats, men att det finns ett fortsatt arbete kvar att göra för att jämställdhetsintegrera verksamheten.

Läs rapporten!
Läs sydsvenskans artikel.