Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kultur och samhälles utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden vid Kultur och samhälle (UN) är rådgivande till vicedekan, dekan, eller till fakultetsstyrelsen om ärendet ligger inom fakultetsstyrelsens beslutsmandat.

Läs delegationen till nämndens ordförande

Läs utbildningsnämndens rutiner kring kursinrättanden samt fastställande och revidering av kurs- respektive utbildningsplaner (med tillhörande bilaga 1 och bilaga 2).

Ledamöter:
Anders Wigerfelt, KS vicedekan (ordförande)
Magnus Nilsson
Helena Ondrus 
Anders Edvik
Jonas Lundsten
Inge Eriksson
Kristian Steiner
Maria Wiktorsson
Anna Helg Granbom

Studentkåren har därutöver utsett två ledamöter:
Borislava Koycheva
Kerstin Magnusson

De fackliga organisationerna har rätt att utse var sin företrädare med närvaro- och yttranderätt.

Mandatperioden löper från och med 2016-01-01 och tills vidare, dock längst till och med 2018-12-31.

Handläggare: Birgitta Magnusson