Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Kultur och samhälle

Fakultetsstyrelsen är beslutande i frågor rörande fakultetens forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier, om förslag till rektor rörande inrättande eller avveckling av utbildningsprogram samt i andra frågor i enlighet med av rektor beslutad delegationsordning. Fakultetsstyrelsen är i övriga frågor rådgivande till dekanus.

Läs delegationen till fakultetsstyrelsen (pdf-fil).

Ledamotsförteckning (2016-01-01--2018-12-31)

Externa ledamöter:
Ulf Zander, professor, historiska institutionen, Lunds universitet (ordförande i fakultetsstyrelsen)
Birthe Müller, ordförande för IM Individuell Människohjälp (vice ordförande i fakultetsstyrelsen)
Ari Kokko, professor, Department of International Economics and Management, Copenhagen Business School

Dekan:
Rebecka Lettevall

Lärarrepresentanter:
Anders Edvik, universitetslektor
Christian Fernandez, universitetslektor
Maria Hellström Reimer, professor
Oscar Hemer, professor
Karina Vamling, professor
Birgitta Vitestam-Blomqvist, universitetsadjunkt
Vakant

Studeranderepresentanter:
Beint Magnus Aamodt Bentsen, Doktorandkåren
Ilona Karppinen, Studentkåren Malmö
Jenna Pystinen, Studentkåren Malmö

Handläggare:
Birgitta Magnusson