Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd KS

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) bereder i forsknings- och forskarutbildningsfrågor i enlighet med fakultetens besluts- och delegationsordning. Nämnden är dessutom beredande till fakultetsstyrelsen i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor av forsknings- och forskarutbildningskaraktär. 

Handledarkollegium är beredande till forsknings- och forskarutbildningsnämnden i vissa frågor rörande utbildning på forskarnivå.

Beredningsordning för handledarkollegium

Ledamöter:

Rebecka Lettevall (dekan - ordförande)
Bo Petersson (prodekan)
Peter Hallberg (GPS)
Maja Povrzanovic Frykman (GPS)
Ulrika Sjöberg (K3)
Bo Reimer (K3)
Per-Markku Ristilammi (US)
Tuija Muhonen (US)
Karina Vamling (SPS)

Doktorandrepresentanter:

Maria Persdotter


Handläggare: Susanne Lundborg

Mandatperioden för samtliga forskningsledamöter är 2016-01-01 - - 2018-12-31.