Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Administration och service på KS

Administration och service på respektive institution:
Institutionen för globala politiska studier
Institutionen för konst, kultur och kommunikation
Institutionen för språkstudier
Institutionen för urbana studier

Övergripande administration och service på högskolan: 
Gemensamt verksamhetsstöd