Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutionen för kriminologi

Kriminologi står för läran om brottet och är en disciplin som grundar sig på samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Vanliga kriminologiska frågeställningar är: Varför börjar man begå brott? Vad är det som gör att vissa fortsätter begå brott genom hela livet, medan andra ”avbryter” sin kriminella karriär? Ökar eller minskar den totala brottsligheten i samhället, och i så fall varför? Vid institutionen bedrivs forskning i kriminologi samt utbildning på såväl grund- som avancerad nivå.
Vid Institutionen för kriminologi finns också Rättsvetenskap, där medarbetarna har en bred juridisk kompetens med välfärdsrätt som specialitet.

UR

Utbildningsradion lyfter forskare

UR Samtiden visar videoföreläsningar där forskare från Malmö högskola berättar om sin forskning. Från Institutionen för kriminologi visas Anna-Karin Iverts föreläsning Barn och ungdomar i staden och Caroline Mellgrens föreläsning Otrygghet i vardagen. Se klippen här

per-olof wikström_puff

Per-Olof Wikström fick Kriminologipriset 2016

Kriminologipriset 2016 delades den 10 november ut till Per-Olof Wikström. Han är en flitig gäst och föreläsare vid Institutionen för kriminologi vid Malmö högskola och partner i forskningsprojektet “Social lives and crime. A comparative study of adolescents in Sweden and Great Britain”. 

Senast uppdaterad av Mejra Ferhatbegovic