Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutet för studier i Malmös historia

Detta är hemsidan för Institutet för studier i Malmös historia. Här kan ni läsa mer om institutets seminarieserier, forskningsprojekt, bokpublikationer mm. Läs mer om institutet här.

Aktuellt

Konferens

 

Att skapa staden
Identitet, minne och delaktighet

En konferens arrangerad av Institutet för studier i Malmös historia
9-10 februari 2017

Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dendess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas? 

Institutet för studier i Malmös historia bjuder in till en tvådagarskonferens för att diskutera dessa och liknande frågor som berör städers identitet, historia, minnesarbete och arbete med medborgarnas delaktighet. Frågeställningarna handlar både om stora och små städer, i Sverige och internationellt. I fokus står frågor om makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet. 

Inbjudan riktar sig till både akademiska forskare inom fältet och aktörer som sysslar med praktiskt minnesarbete, exempelvis kulturarvssektorn, föreningar som organiserar stadsvandringar, media och turistnäringen. > Läs mer

 


 

Ny kurs: "Malmös historia 1850-2000"

Kockums

Hösten 2016 ger vi för första gången kursen "Malmös historia 1850-2000". Kursen sätter fokus på det moderna Malmös utveckling - och har ambitionen att lyfta fram perspektiv som inte alltid är så synliga i berättelserna om Malmö. Snarare än strikt kronologiskt, kommer vi att fördjupa oss i teman och processer, och även lyfta fram enskilda händelser och malmöbor, kända och okända, som kan bidra till att göra Malmös historia begriplig. Förutom föreläsningar, seminarier och stadsvandringar genomförs under kursen ett projektarbete i grupp, kring ett tema som man själv väljer.

 

koloni
Under kursen kommer du att möta såväl framstående Malmöforskare som andra personer, vilka genom sina erfarenheter kan bidra till förståelse för olika aspekter av Malmös historia. 
Kursen ges under hela höstterminen på halvtid, med schemalagda aktivteter en dag i veckan mellan klockan 17:15 och 20:00. För att gå kursen ställs krav på allmän behörighet för högskolestudier. 
Sök kursen > här
OBS! Kursen är öppen för sen anmälan, dock begränsat antal platser!
bostäder malmö

 
Boken Gå till historien på arabiska

Våren 2015 genomfördes boksläppet av boken "Gå till historien" på arabiska på Rådhuset i Malmö med representanter från bland annat Malmö stad, ABF, Malmö högskola, och inte minst - våra arabisktalande guider! Media var också där och det gjordes reportage både i Sydsvenskan och på Sveriges Radio. Läs mer om "Gå till historien" på arabiska här.

hela gänget

Under 2016 påbörjas ett forskningsprojekt med syfte att undersöka : 

1) Hur berättelser förändras när nya berättare tar över dem?  Hur kommer guidernas sociala och kulturella referenser och relationer till olika kollektiv i staden påverka berättelserna?

2) Hur förändras berättelser genom mötet med en ny publik, och hur förändras publikens upplevelse av staden? 

3) Hur berättelser förändras genom att språkligt översättas från det språk som varit involverat i skapandet av en plats till ett språk med andra referensramar ?

4) Hur de nya berättelserna förs tillbaka och påverkar de hegemoniska berättelserna om staden?

Preliminära resultat från detta forskningsprojekt kommer att presenteras på EAUHs (European Association for Urban History) konferens i Helsingfors i augusti 2016


Positiva recensioner för Malmö 1914 i media

IMH:s bok "Malmö 1914 - en stad inför språnget till det moderna" får positiva recensioner i media. Se några exempel här
Sydsvenskan
Skånska dagbladet
Helsingborgs dagblad
Litteratur Magazinet
Läs mer om boken på IMH:s hemsida.
malmo_1914_framsida
(Foto: Omslaget till boken Malmö 1914)

Irene_cover_x

“För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö” – Ny bok av Irene Andersson

Institutet för studier i Malmös historia ger nu ut en bok skriven av Irene Andersson, lektor i historia vid Malmö högskola. Boken handlar om hur kvinnor syns – och inte syns – i historieskrivningen om Malmö. Läs mer om (och ladda ner) boken i bloggen Urban historia.

malmo_1914_framsida

Malmö 1914

Ny bok. I maj 1914 öppnade Baltiska utställningen i Malmö, och framstegsoptimismen flödade. Alla fyra nationer med kust runt Östersjön – de var inte fler – satsade stort för att visa upp det bästa av kultur och teknik. Mitt under pågående utställning utbröt första världskriget, varvid två av de utställande nationerna låg i krig med varandra.

Malmö 1914 är en bok för dig som vill upptäcka livet i staden det dramatiska märkesåret 1914. Förutom uppseendeväckande händelser som Baltiska utställningen under sommarmånaderna och trekungamötet i december ger boken en bred bild av Malmö inför språnget till det moderna.

Malmö 1914 vänder sig till alla som vill få nya perspektiv på samhällsliv och händelser i en svensk storstad vid tiden för första världskrigets utbrott.

Läs mer om Malmö 1914 här.

Läs en recension om boken i HD här: http://hd.se/kultur/boken/2014/03/06/nar-malmo-blev-modernt/ 

LO_Malmo_minnesskrift_2013-1

Ny bok om LO-sektionen i Malmös första 100 år

Ny bok. Malmö Fackliga Centralorganisation (FCO) bildades den 28 augusti 1913 för att förbättra situationen för Malmös arbetande befolkning.

Man slöt sig samman för att stå starkare och kunna kräva rätten till en trygg arbetsmiljö, 8-timmars arbetsdag och en lön som gick att leva på.

2013 fyller LO-sektionen i Malmö 100 år. Den här skriften handlar om den fackliga rörelsens framgångssaga i Malmö. En historia om övertygelse, kamp, konflikter – och glädje.

Läs mer och ladda ner boken här.

kulturarvmalmöb

Bidra till historieskrivningen om Malmö

Alla kan skriva artiklar i stadsbibliotekets uppslagsbok på nätet "Kulturarv Malmö – A-Ö". Ditt namn kommer med i historieskrivningen.

Skriv in en händelse i Historien

Nyheter Malmös historia

Senast uppdaterad av Christian Callmer