Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

  • Har du ett allmänt intresse för frågor som rör funktionshindrades livssituation?
  • Kan du tänka Dig ett framtida yrke inom området handikapp- och rehabilitering/habilitering?
  • Har du kanske redan någon erfarenhet eller utbildning inom detta område och behöver öka dina kunskaper?

Handikapp– och rehabiliteringsvetenskap är förankrat i kunskap om samhället och om livssituationen för människor med funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Kunskapsfältet omfattar såväl den enskilde individens förutsättningar, problem och perspektiv som professionellt arbete inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet samt funktionshindrades sociala och medborgerliga villkor, rättigheter och skyldigheter. Inom ramen för ämnet finns också medicinska och tekniska perspektiv.

De senaste decenniernas reformer på handikapp- och rehabiliteringsområdet har inneburit nya kunskapskrav för många olika yrkesgrupper. Det behövs ökad kompetens för att professionellt arbeta med frågor som rör funktionshindrades situation, rehabilitering och habilitering. Det kan vara arbeten inom försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun, region, företag, skolor och utbildning på olika nivåer, och naturligtvis inom ett brett spektrum av frivilligorganisationer.

Utbildningsutbud

Vi erbjuder fristående kurser inom huvudområdet handikapp– och rehabiliteringsvetenskap. Varje läsår startar grundkursen på 1-30 hp. När kurserna på 31-60 hp och 61-90 hp startar är i nuläget osäkert. Kurserna drivs på halvfart/distans.

Det finns även kortare fristående kurser. Närheten mellan praktik och forskning såväl som mellan individ och samhälle präglar kurserna på alla nivåer.  

Läs mer om kurserna och när de startar, sök i listan

Varje höst startar ett program på grundnivå, Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, som ger en kandidatexamen i handikapp– och rehabiliteringsvetenskap. Programmet startade för första gången hösten 2012.

Senast uppdaterad av Mikael Matteson