Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grafisk manual för vår visuella identitet

För att våra intressenter och målgrupper ska kunna göra en rättvis och relevant bedömning av vår verksamhet och agera därefter är det viktigt att vi är tydliga i vår kommunikation med vad vi erbjuder och levererar. Med andra ord: Vi behöver ge begripliga, samstämmiga och trovärdiga löften – och sedan visa att vi håller dem. Det är därför av stor vikt att vår kommunikation lyfter fram de värderingar som ska utmärka vår verksamhet och som tydliggör hur vi särskiljer oss från andra lärosäten.

Malmö högskolas grafiska manual beskriver olika byggstenar (logotyp, färg, typsnitt, bild och form) och tillhörande regler som vi alla har ett ansvar att följa om vi ska nå önskad effekt: en tydlig och sammanhållen bild samt gemensam identitet av högskolan.

Var gärna kreativ när du kommunicerar, men inom angivna grafiska ramar. Det ökar effekten av våra kommunikationsinsatser och stärker vår konkurrenskraft.