Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktuella utlysningar

Mellan den 15 februari och den 15 mars kan du ansöka om utbytesstudier. Du finner listan över sökbara platser i länkarna nedanför. Observera att du endast kan ansöka till universitet som finns i listan.


På hösten utlyser vi följande

  • platser utanför Europa för nästa läsår.
  • restplatser inom Europa för nästföljande vårtermin (platser inom ERASMUS+ som fortfarande är vakanta efter vårens stora utlysning).

    Utlysningen sker senast 15 september och sista ansökningsdag är 15 oktober.                  

På våren utlyser vi följande

  • platser inom Europa (ERASMUS+) för nästa läsår.
  • restplatser utanför Europa för nästa vårtermin.

    Utlysningen sker senast 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars.        

Obs! Eftersom platserna utlyses på läsårsbasis kan du behöva söka redan på hösten termin 1, för att kunna åka till ett universitet utanför Europa på hösten termin 3 eller våren termin 4.

Senast uppdaterad av Maria English