Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Genusvetenskapligt kollegium

Arbetar du med genusvetenskapliga perspektiv inom utbildning, forskning eller i samarbete med omvärlden? Genusfrågor har länge haft en central roll på Malmö högskola, och idag finns många forskarstuderande, lärare och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på högskolan.

Genusvetenskapligt kollegium - bild från affischSedan 2014 finns ett Genusvetenskapligt kollegium på Malmö högskola som vill fördjupa, öka och sprida kunnandet om det genusvetenskapliga fältet och stimulera och samordna utbildning och forskning om genuskunnande, både inom högskolan och i dialog med det omgivande samhället.

Har du idéer eller arbetar med dessa frågor så hör gärna av dig till oss!

Aktuellt:

Vill du veta mer om vad kollegiet gjort under det senaste året – läs verksamhetsberättelsen (i Box).

På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerades flera event, se ett reportage här.

Den 16 februari 2017 hölls Genusvetenskapliga kollegiets konferens Genus i profession. Konferensen syftade till att problematisera praktiker, förutsättningar och föreställningar om genus i professionella verksamheter och professionsutbildningar. Se programmet

Kollegiet vill:

  • Göra den genusvetenskapliga forskningen synlig och främja forskningssamarbeten och ansökningsskrivande
  • Stimulera till att den genusvetenskapliga forskningsanknytningen blir tydlig i all utbildning
  • Bygga ut nuvarande genusvetenskapliga nätverk och skapa nya kontakter för att sprida och fördjupa genusvetenskapliga kunskaper nationellt och internationellt.

Exempel på aktiviteter, seminarier och möten:  

  • En pilotstudie som inventerar genusperspektiv på utbildningar på Malmö högskola finns nu att läsa. Fördjupad inventering med intervjuer med både lärare och studenter genomförs under hösten.
  • Påbörjat samarbete med studenthälsan i likabehandlingsfrågor som skall resultera i workshop för medarbetare. Malmö högskolas policydokument för likabehandling av studenter finns här.

Vill du vara med? Anmäl ditt intresse till Kristin Järvstad.

Länk till lista med forskare med genusvetenskaplig kompetens vid Malmö högskola.

Exempel på vad som redan har hänt i kollegiet:

  • Inventeringar av genusperspektiv på MAH:s professionsutbildningar
  • Nationell doktorandkurs Trajectories in contemporary gender research med inbjudna forskare både hösten 2014, 2015 och 2016.
  • Genusforskardag 8 mars 2016, se program för dagen
  • Medel har getts till forskargrupper för att skriva forskningsansökningar. Ansökningarna presenteras på kollegiemötet i december 
  • Möte med ny rektor 31 mars för att informera om kollegiets verksamhet och framtida planer. Hearing med rektor om inventeringar av utbildningar och program planeras våren 2017.