Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsfinansiering

Kontakta Forskarservice om du behöver hjälp med att hitta finansiärer som stöder forskning inom ditt ämnesområde, eller vill få tips och råd om hur du lyckas med din forskningsansökan. 

Research Professional

Här kan man hitta och bevaka utlysningar av forskningsmedel. Databasen uppdateras kontinuerligt med aktuella utlysningar inom alla områden och från hela världen. 

Svensk finansiering 

Här presenteras information om de största svenska forskningsfinansiärerna.

EU-finansiering

Här presenteras information om Horizon 2020 och utlysningar inom programmet samt ett urval av utländska finansiärer.  

Stipendier 

Här presenteras information om sökbara stipendier.

Intern finansiering

Här presenteras information om intern medfinansiering.