Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

forskning

Forskning vid Malmö högskola

Forskning vid Malmö högskola

Forskning på Malmö högskola

Vid Malmö högskola bedrivs flervetenskaplig forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att högskolans forskning ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen är väl förankrad i det omgivande samhället.

Våra forskare samarbetar med såväl näringslivet som offentlig sektor och frivilligorganisationer inom många olika områden, till exempel social innovation, hållbar stadsutveckling, biofilmer och biologiska gränsytor, migration och integration, nya medier och sakernas internet.