Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Företagsekonomi

I företagsekonomi på Urbana studier studerar vi hur företag och andra organisationer fungerar och hur verksamheter kan styras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Företagsekonomi består av studier i organisationsteori, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. Vi utvecklar teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av verksamhetsutveckling i riktning mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Företagsekonomi på Urbana studier har kopplingar till exempelvis miljövetenskap både ur ett naturvetenskapligt- och samhällsvetenskapligt perspektiv, men även till beteendevetenskap.

Företagekonomi lägger grunden för att du yrkesmässigt ska kunna verka i, organisera och utveckla verksamheter och företag.

Lärare med studenter

Utbildningsprogram i företagsekonomi på Urbana studier

Alla kurser och program i företagsekonomi

Examina i företagsekonomi på Urbana studier

  • Kandidatexamen i företagsekonomi
  • Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik
  • Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik
  • Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot transport management
  • Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot transport management
Senast uppdaterad av Ida Rosqvist