Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Välkommen till FEKIS 2017

Banner konferens FEKIS 2017

Välkommen till den företagsekonomiska ämneskonferensen 18-19 oktober 2017. Temat för årets konferens är ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen”.

NYTT: Program med sessionsschema

Nu finns ett preliminärt program för de två konferensdagarna med sessionschema och innehållsbeskrivningar:

Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen

  • Datum: 18-19 oktober 2017
  • Sista dag att skicka in sessionsförslag: 13 juni
  • Sista anmälningsdag: 15 september

Sverige står inför stora samhällsutmaningar med hänsyn till t.ex. globalisering, digitalisering, teknikutveckling, hållbarhet, demografiska förändringar, migration och integration samt jämställdhet och social sammanhållning. Dessa utmaningar tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Inför FEKIS 2017 välkomnar vi bidrag som diskuterar företagsekonomin i förhållande till dessa samhällsfenomen, men gärna med specifikt fokus på utmaningar relaterade till den urbana samhällsutvecklingen.

Trots att företagsekonomi frekvent beskrivs som den största disciplinen inom samhällsvetenskapen har ämnet ingen självklar position i diskussionen om den urbana samhällsutvecklingen. Städer ska emellertid ledas, styras, konkurrera, varumärkas, granskas och mätas. Finansiering, med rötter i det urbana, präglar allt från medborgares bostadsval till företags kapitalförsörjning vilket torde ge redovisningsfrågor alldeles särskild aktualitet.

Nya gränsöverskridande organiseringsformer växer fram i urbaniseringens fotspår. Dagens växande storstäder rymmer stora möjligheter och utmaningar avseende t.ex. organisering av arbete, boende, (kollektiv) trafik, integration och social sammanhållning. Det finns också en annan sida av urbaniseringen, en utveckling som beskrivs i termer av t.ex. avfolkning, glesbygd och nedläggning av bärande samhällsfunktioner. Hur kan vi utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om hur samhället växer fram och förändras?

Bidra med sessionsförslag

Inför FEKIS 2017 välkomnar vi bidrag som diskuterar företagsekonomin i stort relaterat till dessa samhällsfenomen, gärna med specifikt fokus på utmaningar kopplade till den urbana samhällsutvecklingen. Trots att företagsekonomi frekvent beskrivs som den största disciplinen inom samhällsvetenskapen har ämnet ingen självklar position i diskussionen om snabbt växande storstäder. Hur kan vi utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om hur samhället växer fram och förändras?

Använd detta formulär för att fylla i ett förslag

Skicka in ifyllt formulär med ditt förslag till fekis2017@mah.se senast 13 juni

Arrangör

Urbana studier

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer