Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ny högskoleutbildning för färdtjänsthandläggare

Svenska Färdtjänstföreningen (SFF) samverkar med Malmö högskola om att anordna en 7,5 poängsutbildning (uppdragsutbildning) för dig som handläggare. Kursen som huvudsakligen är nätbaserad kommer att ges hösten 2017 och vid behov våren 2018 och går på kvartsfart under en hel termin.

Kvartsfart innebär 5-8 timmar i snitt per vecka för webbföreläsningar samt individuella uppgifter och gruppuppgifter. För dig som är behörig att studera på högskola så kan du efter godkänd tentamen få dina poäng och övriga får ett intyg på att du klarat kursen. En dags kursintroduktion och en dags kursavslutning sker på plats i Stockholm. Kursstarten äger rum 6/9 och kursavslutningen 14/12.

Kursstart 6/9
Tid: 9.00 - 16.30
Plats: Kungsvalvet, Hantverkargatan 52, Stockholm.

Examination och kursavslutning 14/12 i Stockholm

Kursstart och kursavslutning är obligatoriska för deltagarna.  Vid kursstarten kommer innehållet i och upplägget av utbildningen att presenteras utförligare.

I utbildningen behandlas relevanta bestämmelser i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och offentlighets- och sekretesslagen utförligt liksom reglerna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Särskild vikt läggs även vid reglerna om handläggning och dokumentation inom färdtjänstområdet med fokus på begreppen rättssäkerhet och integritet. Dessutom kommer EU-rättens påverkan på offentlig förvaltning, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, relevanta delar av socialförsäkringsrätten samt diskrimineringslagen att behandlas kortfattat.

Kostnad per deltagare: 9 000 kr exklusive moms, 11 250 kr inklusive moms.
Kursen är framtagen av Malmö högskola och SFF i samverkan. Den är subventionerad av SFF. I mån av platsbrist har medlemmar i SFF företräde.

Anmälan görs via länken till höger.

Kursdagar våren 2018
1 februari (kursintroduktion)
17 maj (examination och kursavslutning)

Senast uppdaterad av Mikael Matteson