Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kurser och kursplaner

Samtliga spår inleds med kursen ”Att vara lärare i Sverige I, 15 hp", som innehåller 4 veckor verksamhetsförlagd utbildning/praktik på förskola/skola. Kursen ges både på helfart och halvfart. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs alltid på heltid.

Komplettering av praktisk-pedagogisk utbildning
Kurserna "Att vara lärare i Sverige I, 15 hp" och "Att vara lärare i Sverige II, 15 hp" är obligatoriska. Hur mycket och vilka praktisk-pedagogiska kurser, som du därutöver behöver komplettera med, beror på omfattningen av och innehållet i din utländska lärarutbildning.

Att vara lärare i Sverige I, 15hp helfart/halvfart
Kursen syftar till att du ska skaffa dig kunskap om svenska skolsystemet och utgår från dina erfarenheter som lärare. Kursen innehåller teorier om och erfarenhetsutbyte kring hur barn och unga utvecklas och lär sig. De lagar och regler som styr skolans verksamhet behandlas både i ett aktuellt och i ett historiskt perspektiv. Fokus ligger på arbetet kring värdegrundsfrågor och begreppet en skola för alla. I kursen ingår 4 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på heltid.

Att vara lärare i Sverige I, 15 hp (LL226P)

Att vara lärare i Sverige II, 15hp helfart/halvfart
Kursens syftar till att ge fördjupade kunskaper och erfarenheter om vad det innebär att vara lärare i den svenska förskolan/skolan, t.ex. värdegrundsfrågor, demokratifrågor, styrdokument, elever i svårigheter, bedömning och betygsättning, utvecklingssamtal. I kursen ingår 4 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik på heltid.

Att vara lärare i Sverige II, 15 hp (LL227P)


Ämneskomplettering
Du ämnesbreddar/ämneskompletterar genom att läsa kurser som är relevanta för den åldersgrupp din lärarlegitimation gäller respektive din kommande svenska lärarexamen.

Anpassningsperiod och lämplighetsprov inom spår 2 och 4
Anpassningsperioden på heltid omfattar kurserna "Att vara lärare i Sverige I, 15 hp" och "Att vara lärare i Sverige II, 45 hp". VFU/praktik ingår med ca 28 veckor. Om du genomför anpassningsperioden på halvfart gör du VFU/praktik inom din lärartjänst samt läser kurserna "Att vara lärare i Sverige I, 15 hp" och "Att vara lärare i Sverige II, 15 hp" på halvfart.

Att vara lärare i Sverige II, 45 hp (LL228P) inom spår 2 


Om du har fått en hänvisning till lämplighetsprov, som ett alternativ till anpassningsperiod, kan du läsa kurserna "Att vara lärare i Sverige I, 15 hp" och "Att vara lärare i Sverige II, 15 hp" på helfart eller halvfart som en förberedelse inför lämplighetsprovet.

Till information om lämplighetsprov

Senast uppdaterad av Christina Persson