Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningsvägar

Spår 1: Språkprov
Utbildningen vänder sig till dig som har språklärarutbildning och som ansökt om legitimation hos Skolverket men fått avslag på grund av att du först måste göra ett kontrastivt språkprov. Språkprovet ska visa att du har de språkfärdigheter som behövs för att undervisa svensktalande elever i ett främmande språk.

Spår 2: Anpassningsperiod
Utbildningen vänder sig till dig som ansökt om legitimation hos Skolverket men fått avslag med hänvisning till anpassningsperiod. Utbildningen omfattar 40 veckors studier på heltid, varav cirka 28 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik.

Spår 3: Komplettering av ämnesstudier och pedagogisk utbildning för att nå svensk lärarexamen
Utbildningen vänder sig till dig som inte kan få legitimation eller som vill byta åldersinriktning på din lärarutbildning. Du kompletterar därför din utbildning för att nå svensk lärarexamen.

Spår 4: Förberedande utbildning inför lämplighetsprov för att få legitimation
Utbildningen vänder sig till dig som ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag med hänvisning till att genomföra ett lämplighetsprov.

Spår 5: Komplettering av ämnesstudier för att få legitimation
Utbildningen vänder sig till dig som har ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag på grund av att du inte har tillräckliga ämnesstudier.

Spår 6: Komplettering av ämnesstudier för att få utökad behörighet
Utbildningen vänder sig till dig som har ansökt om legitimation alternativt behörighetsbevis och som vill bli behörig i ytterligare undervisningsämne.

Spår 7: Komplettering av kunskaper om svensk skola inför arbete som förskollärare/lärare i Sverige
Utbildningen vänder sig till dig som har förskollärar/lärarlegitimation alternativt behörighetsbevis, men inte har tillräcklig yrkeserfarenhet från svensk förskola/skola.

Senast uppdaterad av Christina Persson