Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Magister- och masterutbildning: pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Du som redan har en yrkesexamen för att undervisa kan läsa vidareutbildning på avancerad nivå för att få en magister- eller masterexamen inom något av huvudområdena pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik. Val av huvudområde beror på vilken inriktning du har i din yrkesexamen och i vilket sammanhang du vill använda din examen.

Utbildningarna ges på halvfart och sen eftermiddags-/kvällstid så att du som är yrkesverksam kan studera. Utbildningarna består av fristående kurser som du behöver söka termin för termin. Det är viktigt att du söker kurser inom det huvudområde du vill studera.

Kurser inom huvudområdet pedagogik

Magister

påbörjad ht 2017

ht17
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

vt 18
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

ht18
Pedagogik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

påbörjad ht 2017

ht17
Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

vt18
Pedagogik: Självständigt arbete II15 hp

Pedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp

påbörjad ht 2018

ht 18
Pedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

vt19
Pedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

eller
Pedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp

Kurser inom huvudområdet ämnesdidaktik

Magister

påbörjad ht 2017

ht 17
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

vt 18
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

ht 18
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

påbörjad ht 2017

ht 17
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter

vt 18
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II 15 hp

eller
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I+II 30 hp

påbörjad ht 2018

ht 18
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning 15 hp

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II 15 hp

eller
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I+II 30 hp

Kurser inom huvudområdet specialpedagogik

Magister

påbörjad ht 2017

ht 17
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

vt 18
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

ht 18
Specialpedagogik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

påbörjad ht 2017

ht 17
Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

vt 2018

Specialpedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

eller
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp

påbörjad ht 2018

ht 18
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

vt 19
Specialpedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

eller
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp

Valfria kurser på avancerad nivå

ges på kvartsfart över hela terminen

vt 2018
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II, 7,5hp

Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre, 7,5 hp

Lärarrollens komplexitet, 7,5 hp

Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning, 7,5 hp

När konflikten kommer till klassrummet, 7,5 hp

Karriärlärande i utbildning och arbetsliv, 7,5  hp 

Förändringsledarskap i skolan, 15hp (halvfart)

Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning, 15 hp (halvfart)

Senast uppdaterad av Anders Olsson