Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Normkritisk pedagogik för vägledning – Tala om arbetslivet H17

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer
Plats: Varberg
Datum för campusträffar: Onsdag 18/10, kl 13-17 och torsdag 19/10, kl 9-16.

Kursen ger en inblick i hur vi bättre kan möta både våra egna föreställningar om normer samt utveckla metoder för ett mer normkritiskt förhållningssätt i det vägledande samtalet. Kursen ger också en inblick i begrepp och termer samt knyter an till hur teori kan bli praktik. Övningar och metoder prövas och reflekteras.

Läs mer och anmäl dig här

Sista anmälningsdag 31 maj.Senast uppdaterad av Krystyna Hansson