Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola HT17

Målgrupp: Team av personal från förskola och/eller skola som anmälas av rektor
Omfattning: Fyra campusförlagda heldagar samt eget arbete i tiden mellan träffarna
Campusdagar: 7 september,  5 oktober, 9 november samt 14 december
Plats: Malmö

Läs mer och anmäl dig här

Sista anmälningsdag är 21 maj.

Kursen syftar till att stärka förskolans och skolans arbete att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Utgångspunkten är skolväsendets demokratifrämjande uppdrag och läroplanernas skrivning om att främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Målet är att kursdeltagarna utvecklar kunskaper i att bedriva och utveckla ett långsiktigt systematiskt och lokalt förankrat arbete. Kursdeltagarna tar med kunskaper från kursen i arbetet med verksamhetens likabehandlingsplan. Vidare stärks kursdeltagarnas förmåga och kompetens att leda samtal om kontroversiella frågor med barn och elever samt i kollegiet.

Under kursen arbetar deltagarna med ett lokalt förankrat utvecklingsprojekt och/eller plan för att integrera kursens innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson