Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

Valideringsprocessen
Malmö högskola erbjuder samtliga antagna, inom ramen för Lärarlyftet II, en möjlighet till ansökan om validering för tillgodoräknande.  Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter det att du antagits till en kurs 

Dina befintliga kunskaper och färdigheter ska vara relevanta för undervisningsämnet och motsvara kraven som ställs i kursen för att du ska kunna få dem tillgodoräknande. Det spelar ingen roll om du skaffat dig dina kunskaper och färdigheter genom utbildningar eller genom ditt arbete, exempelvis som lärare.

Vad kan ansökan om validering resultera i?
En validering kan resultera i ett tillgodoräknande av utbildningen. Antingen i form av en hel kurs eller en delkurs. Alternativt kan du också få befrielse från olika moment i en kurs eller delkurs.

Validering erbjuds som en möjlighet och det är helt frivilligt att ansöka om validering för tillgodoräknande. 

Om du har frågor gällande ansökan om validering för tillgodoräkning maila kontaktperson Kristin Andersson.

Informationsmöten gällande ansökan om validering för tillgodoräknande erbjuds vid två tillfällen:
19 juni kl. 14:30-16, Anmäl dig här senast den15 juni 2017
18 augusti kl.13:00-14:30, Anmäl dig här senast den 16 augusti 2017

Ansökan om validering ska var inkommen till Malmö högskola senast den 8 september.

Checklista inför ansöka 

Blankett för ansökan om tillgodoräknande

Egenbeskrivning

Se gärna filmen som guidar dig igenom de olika steg som kan komma ifråga när det gäller ansökan om validering och tillgodoräknande av kunskaper och färdigheter inom Lärarlyftet II. 

OBS! Det är viktigt att vi får in din ansökan så snart som möjligt för att kunna påbörja valideringsprocessen och därmed också kunna lämna besked om eventuella tillgodoräknanden i så god tid som möjligt.

Glöm inte att din ansökan ska dateras och skrivas under!

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson