Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärarlyftet II våren 2017 Malmö högskola

Kursutbud för årskurs 1-3
Engelska för lärare, åk 1-3, (Ingår i Lärarlyftet II)
Matematik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
Inställd pga för få behöriga sökande.

Kursutbud för årskurs 4-6
Engelska för lärare, åk 4-6,(Ingår i Lärarlyftet II) 
Matematik för lärare, åk 4-6,(Ingår i Lärarlyftet II)
Inställd pga för få behöriga sökande.
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare, åk 4-6, (Ingår i Lärarlyftet II)
Inställd pga för få behöriga sökande.
Svenska som andraspråk för lärare, åk 4-6, (Ingår i Lärarlyftet II)

Kursutbud för årskurs 7-9
Matematik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)
Svenska som andraspråk för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kursutbud för lärare på gymnasieskolan
Matematik för lärare, gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet II)

Rätt kurs för dig?

Kontakta våra studievägledare:
Paula Grevskog (Åk 1-6)
Nichlas Eklund (Åk 7-gy)
Ring Lärarlyftslinjen 0709 -655 302 för övergripande frågor om kurser inom Lärarlyftet II på Malmö högskola.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson