Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Teckenspråk med inslag av tecken som stöd, 7,5 hp ht16

Regionalt utvecklingscentrum erbjuder kursen Teckenspråk med inslag av tecken som stöd, hösten 2016.
Kurskod: RC343U

Kursen är en grundläggande baskurs i teckenspråk och syftar till att deltagarna utvecklar grundläggande färdigheter i att kommunicera om ämnen som är relevanta för den egna verksamheten. Vidare syftar kursen till deltagarna orienterar sig om teckenspråkets betydelse samt teckenanvändning i det svenska samhället.

Målgrupp: Pedagoger som vill utveckla kunskaper och färdigheter i teckenspråk och kunskap om tecken som alternativ kommunikation.

Omfattning: Kursen genomförs på halvfart med 10 campusförlagda dagar.

I kursen kommer följande områden att behandlas:

  • likheter och skillnader mellan teckenspråk och svenska samt mellan teckenspråk och tecken som alternativ kommunikation
  • avläsning och summering av huvudinnehållet i en text samt förmåga att kunna berätta om sig själv på enkelt och tydligt teckenspråk i en kommunikationssituation som innehåller frågor och svar
  • förmåga att analysera och redovisa en kommunikationssituation som genomförts i den egna verksamheten
Senast uppdaterad av Krystyna Hansson