Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Normkritisk pedagogik för vägledning 7,5 hp

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer

Vi är alla bärare av föreställningar om arbete, arbetsliv, utbildningar och yrken. Dessa föreställningar påverkar hur vi ser på och talar om arbeten och yrken. De formar våra bilder av vilka yrken och utbildningar som ses som möjliga att välja och vilka kroppar som passar för olika arbeten.

 Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna vägleda personer med stöd av en normkritisk pedagogik. Vidare syftar kursen till att synliggöra och problematisera egna socialt och kontextuellt skapade föreställningar och normer i relation till arbetslivet, karriärer och framtid.

 I kursen behandlas olika perspektiv såsom kön, migrationsbakgrund, social bakgrund, funktionalitet och sexualitet. Målet är att kursdeltagaren ska kunna analysera hur egna föreställningar om dessa perspektiv kan påverka, både dem själva och den vägledningssökande, samt fungera begränsande i relation till val av karriär.

Under kursen ska deltagarna utveckla självmedvetenhet för arbete med elever utifrån elevernas framtida karriär, baserat på en normkritisk teori och pedagogik. Som stöd för arbetet kommer metoder och övningar att presenteras och prövas under kursen.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson