Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Apl-utvecklarutbildning hösten 2017

Vi erbjuder hösten 2017 Apl-utvecklarutbildning för dig som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiala skolformer.

Syftet med utbildningen är att ge dig användbara verktyg och stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet.

I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevers  kunskapsutveckling under det arbetsförlagda lärandet.

Utbildningen omfattar fem utbildningsdagar fördelat till fyra tillfällen med obligatorisk närvaro. Mellan träffarna sker arbete i den egna verksamheten. Förväntad tidsåtgång mellan träffarna är ca 16 timmars arbete.

Datum: 31 augusti – 1 september, 2 oktober, 7 november, 6 december

Tid: 09:00 – 16:30 (inklusive lunch och kaffepauser)

Målgrupp: Lärare och rektorer som arbetar med APL inom gymnasiala skolformer (Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna)

Plats: Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Pris: Kostnadsfri. Skolverket står för kurskostnad, litteratur, fika samt lunch.

Krav för anmälan
Du arbetar i en skola och har erfarenheter av arbetsplatsförlagt lärande samt undervisning på yrkesprogram. Kom ihåg att du måste ha rektors godkännande för att kunna delta i utbildningen. Vid fler sökande än antal platser antas max två deltagare på skolenhet.

Mer information:

Utbildningsplan

Skolverket ersätter resor som överstiger beloppet 200 kronor tur och retur. Kostnader för taxi och logi ersätts inte av Skolverket. 
Information om ersättning för resor

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson