Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Undervisa nyanlända elever-utbildning för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen (2016-2017)

Malmö högskola erbjuder på uppdrag av Skolverket en utbildning som syftar till ökad kompetensen hos personal som arbetar med nyanlända elever. Utbildningen kommer bland annat att fokusera skolans arbete med värdegrundsfrågor, språkutveckling och flerspråkighet, samarbete för elevens bästa, samt aktuella didaktiska frågor.

Målgrupp: Modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, samt klass- och ämneslärare.

Omfattning: Utbildningen omfattar fem campusträffar (heldagar) med mellanliggande webbföreläsningar och webbseminarier. Den startar hösten 2016 och avslutas våren 2017.

Campusdagar ht 16: 12/9, 9/11, vt 17: 10/1, 7/2, 30/5

Webbföreläsningar/webbseminarier ht 16: 11/10, 1/12, vt 17: 23/3, 26/4

Litteraturdiskussioner samt uppfäljningsseminarier sker i minder grupp på weebben mellan tillfällena. 

Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska språket. Därför behöver modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen hitta samarbetsformer som gynnar elevernas lärande.

 

 Senast uppdaterad av Krystyna Hansson