Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Seminarieserie IKT i matematikundervisningen (åk 1-6)

 • Hur och på vilka sätt kan IKT ha betydelse för elevers matematiklärande?
 • Vad kan det innebära att undervisa i matematik med IKT?

 • Under fyra tillfällen höstterminen 2016 erbjuder Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola dig som undervisar i matematik åk 1-6 att delta i workshops och lyssna till föreläsningar med utgångspunkt i matematikundervisning och IKT. Du får också prova på arbete med olika applikationer och tillsammans reflektera kring IKT-baserad matematikundervisning i det egna klassrummet. Syftet är att ge dig som lärare verktyg att på olika sätt utveckla din matematikundervisning med IKT.

  Seminarierna behandlar IKT i matematikundervisningen såväl ur ett forsknings- som erfarenhetsbaserat perspektiv. Fokus ligger på att konkretisera matematikämnets kursplan med avseende på IKT. Seminarierna består bland annat av diskussioner med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter, arbete med olika digitala applikationer och av föreläsningar i ämnet.  Det är bra om du mellan tillfällena har möjlighet att arbeta med aktiviteter som introduceras i seminarieserien.

  Utbildningen genomförs av

  Ulrika Ryan är universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Malmö högskola och är en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul om IKT och matematikundervisning.

  Cecilia Winström är universitetsadjunkt vid Malmö högskola i matematikdidaktik. Bakgrund som grundskollärare 4-9 i ma, no/tk, matematikutvecklare och handledare i Matematiklyftet.

  Datum (preliminära): tisdagen den 6/9, tisdagen den 27/9, tisdag den 11/10, tisdagen den 22/11.

  Tid: 13.15–16.45 (inklusive paus)

  Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik i åk 1-6 och är intresserade av att utveckla sin undervisning med IKT som verktyg.

  Var: Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

  Sal: NI:A0314

  Kostnad: 2495 kr exkl. moms och inkluderar fika i pausen

  Här kan du se vad Seminarieserien innehåller lite mer detaljerat. 

  Anmälan är bindande. OBS! Begränsat antal platser.

  Höstterminen 2016 erbjuder Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola återigen dig som undervisar i matematik åk 1-6 att delta i workshops och lyssna till föreläsningar med utgångspunkt i matematikundervisning och IKT. Du får också prova på arbete med olika applikationer och tillsammans reflektera kring IKT-baserad matematikundervisning i det egna klassrummet. Syftet är att ge dig som lärare verktyg att på olika sätt utveckla din matematikundervisning med IKT.

  Datum (preliminära): tisdagen den 6/9, tisdagen den 27/9, tisdag den 25/10, tisdagen den 22/11.

  Tid: 13.15–16.45 (inklusive paus)

  Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik i åk 1-6 och är intresserade av att utveckla sin undervisning med IKT som verktyg.

  Var: Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, (Tillfälle 3 på Gäddan)

  Sal: NI:A0314

  Kostnad: 2495 kr exkl. moms och inkluderar fika i pausen

  Utbildningen är nu stängd för sen anmälan. 

  Seminarierna behandlar IKT i matematikundervisningen såväl ur ett forsknings- som erfarenhetsbaserat perspektiv. Fokus ligger på att konkretisera matematikämnets kursplan med avseende på IKT. Seminarierna består bland annat av diskussioner med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter, arbete med olika digitala applikationer och av föreläsningar i ämnet.  Det är bra om du mellan tillfällena har möjlighet att arbeta med aktiviteter som introduceras i seminarieserien.

  Utbildningen genomförs av

  Ulrika Ryan är universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Malmö högskola och är en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul om IKT och matematikundervisning.

  Cecilia Winström är universitetsadjunkt vid Malmö högskola i matematikdidaktik. Bakgrund som grundskollärare 4-9 i ma, no/tk, matematikutvecklare och handledare i Matematiklyftet.

  Här kan du se vad Seminarieserien innehåller lite mer detaljerat.

  Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist