Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektor med vetande – att möta nyanlända barn och unga

Linnéuniversitetet i Växjö 15 mars 2017

 

Rektor med vetande är en årlig konferens kring aktuella specialpedagogiska utmaningar inom skolväsendet. Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med stöd, särskilt stöd och specialpedagogiska frågor. Du kan exempelvis vara skolhuvudman, rektor, förskolechef, specialpedagog eller speciallärare.

Vårens konferens har särskilt fokus på förskolans och skolans utmaningar kring nyanlända barn och unga. Hur kan förskola och skola arbeta med faktorer som ger god hälsa för barn och unga som upplevt att vara på flykt? Det ställs höga krav på skolan att på organisationsnivå skapa goda förutsättningar för alla elever. Ett genuint intresse för utmaningar liksom stöd och bra rutiner måste finnas, så att goda relationer och ett gott bemötande kan etableras i alla vardagliga situationer i förskola och skola.

Skolans ledning och elevhälsa har ett viktigt ansvar för att barn och unga får uppleva dessa förutsättningar i form av ett gott mottagande och en skolgång som är anpassad efter deras förutsättningar. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje situation. Tillsammans kan vi ge alla elever en likvärdig utbildning.

Program

 
Mer information om konferensen finns även på  www.spsm.se.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson